Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge iz sustava športa.

Rok za prijavu

31 siječnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen je Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini

Predmet natječaja

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.
Ovim Natječajem provode se mjere iz Nacionalnog programa športa 2019.-2026. obuhvaćene u Općem cilju 2 „Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa“.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:

 1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom – PP 1;
 2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima
  – PP 2;
 3. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija – PP 3.
  Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. u ukupnome iznosu od 11.328.000,00 kuna.
  Natječaj će se sufinancirati po programskim područjima i iznosima kako slijedi:
 4. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, programsko područje – PP 1, planirana vrijednost iznosi 7.800.000,00 kuna;
 5. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima, programsko područje – PP 2, planirana vrijednost iznosi 3.000.000,00 kuna;
 6. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija, programsko područje – PP 3, planirana vrijednost iznosi 480.000,00 kuna.

Središnji državni ured za šport će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.

Financijskim potporama Središnji državni ured za šport planira sufinancirati provedbu do 120 programa.

Objavljeni natječaj

Skip to content