Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj na Natječaj je udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.

Rok za prijavu

31 siječnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje športskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2020. godini

Predmet natječaja

Ovim Natječajem ostvaruju se mjere Nacionalnog programa športa 2019.-2026. i to mjera 2.2.2. Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača s aktivnostima sufinanciranje programa obuke neplivača te projekt Hrvatska pliva koji se provodi po programu izrađenog u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom.

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.
Opći cilj Natječaja je financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja športa omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati.

Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. u ukupnome iznosu od 2.000.000,00 kuna. Središnji državni ured za šport sufinancirati će programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne
vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.

Objavljeni natječaj

Skip to content