Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Općine s područja Republike Hrvatske.

Rok za prijavu

21 siječnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv općinama za Program potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske

Predmet natječaja

Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti:

 1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:
  a. osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14.
  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);
  b. pokrenule predškolsku djelatnost u 2019. ili će je pokrenuti u 2020.g.;
  c. koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i
  obrazovanja;
  d. koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina
  predškolska djelatnost na području općine.
 2. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti čiji rashodi poslovanja za
  predškolsku djelatnost u 2018. godini su iznosili najmanje 25,01 % u odnosu na ostvarene prihode
  poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
  za 2018. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911.

Okvirni iznos raspoloživih sredstva koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Poziva osigurava se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu u razdjelu 102 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Aktivnost 788018 Provedba mjera demografske i migracijske politike, na računu 3631 u ukupnom iznosu od 13.500.000,00 kuna.
Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 12.500.000,00 kuna.
Za općine razvrstane od V. do VIII skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava, za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti za financijsku potporu, počinje od 21. siječnja 2020. u 00.00 sati do iscrpljivanja navedenih financijskih sredstava.

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Rok za podnošenje prijava ističe danom odobrenja posljednje prijave koja udovolji svim kriterijima, a kojom se iscrpljuju sva raspoloživa financijska sredstva.

Objavljeni natječaj

Skip to content