Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Malo, srednje ili veliko poduzeće .

Rok za prijavu

1 listopada, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Predmet natječaja

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja.

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 250.000.000,00 HRK.

Objavljeni natječaj

Skip to content