Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama

Predmet natječaja

Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti Javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kuna po zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Javna ustanova na Poziv može dostaviti samo jedan zahtjev :
– za postavljanje jednog ili više sustava OIE
– na jednoj ili više građevina.

Rok za dostavu zahtjeva počinje objavom Poziva 04. 12.2019., a završava objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju ili istekom 2019. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content