Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te udruge usmjerene radu sa beskućnicima.

Rok za prijavu

30 prosinca, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2019./2020. godinu

Predmet natječaja

Udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te udruge usmjerene radu sa beskućnicima da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina.
Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano je 6.500.000,00 kuna, a okvirni broj projekata koji se planira financirati je 30 – 70.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 12 mjeseci.

Objavljeni natječaj

Skip to content