Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu

16 prosinca, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

Predmet natječaja

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  • Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.),
  • Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima,
  • Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.),
  • Prevencija seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece,
  • Prevencija emocionalnog nasilja nad djecom i tjelesnog kažnjavanja djece,
  • Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.)

Za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini osigurano je 3.500.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content