Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su znanstvenoistraživačke institucije, organizacije civilnog društva i ustanove.

Rok za prijavu

31 ožujka, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Predmet natječaja

Predmet Poziva je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj.

Svrha (cilj) Poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog trajnog postupka dodjele bespovratnih sredstava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj predviđenih za ovaj Poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je: 34.200.000,00 HRK.
Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je: najniži iznos 200.000,00 HRK, a najviši iznos 3.000.000,00 HRK.

Objavljeni natječaj

Skip to content