Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:  udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga, vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe i osnovane u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica te upisane u Registar vjerskih zajednica, kao i druge neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik,  svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati općim uvjetima ovoga Natječaja.

Rok za prijavu

15 srpnja, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu

Predmet natječaja

U skladu s Natječajem, prijave za dodjelu jednokratne financijske podrške mogu biti za slijedeća prioritetna područja:

  1. Unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina,
  2. Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 5.000.000,00 kuna .
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 20.000,00 kuna.
Najveći iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 80.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content