Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave (JLS).

Rok za prijavu

30 lipnja, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv – Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Predmet natječaja

Cilj ovog Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)). Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje uključuje projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje sortirnica tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.
Ukupna bespovratna sredstava: 350.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Objavljeni natječaj

Skip to content