Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poljoprivrednici.

Rok za prijavu

8 srpnja, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren novi natječaj za kupnju steonih junica

Predmet natječaja

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su poljoprivrednici koji:

  • su upisani u Upisnik poljoprivrednika,
  • na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda koje su evidentirane u JRDŽ-u prije objave Javnog poziva,
  • podnesu prijavu sukladno Uvjetima ovog Javnog poziva,
  • nemaju dugovanja prema Državnom proračunu Republike Hrvatske,
    -nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obveza.

Potpora za kupovinu junica dodjeljuje se za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda po jednom korisniku u jednoj kalendarskoj godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kn (bez PDV-a) u jednoj kalendarskoj godini.

Objavljeni natječaj

Skip to content