Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

 JLP(R)S, tijela državne uprave i ostale proračunske i izvanproračunske korisnike  trgovačka društva i fizičke osobe – obrtnike i slobodna zanimanja  neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga).

Rok za prijavu

31 prosinca, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv Fonda za sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju

Predmet natječaja

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se putem pomoći, subvencija ili donacija i to za:
 JLP(R)S, tijela državne uprave i ostale proračunske i izvanproračunske korisnike
 trgovačka društva i fizičke osobe – obrtnike i slobodna zanimanja
 neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga).
Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom, započinje dana 8. svibnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije navedenog roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Objavljeni natječaj

Skip to content