Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mikro, mali i srednji poduzetnici

Rok za prijavu

16 lipnja, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Predmet natječaja

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima.
Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

Osnovna namjena:
– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
– prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content