Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravne i fizičke osobe.

Rok za prijavu

10 rujna, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8

Predmet natječaja

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

-fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj
-poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Projekti koji će se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:
-Izrada prototipa
-Demonstracija tehničke izvedivosti
-Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti:
-Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study)
-Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Objavljeni natječaj

Skip to content