Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

Rok za prijavu

31 listopada, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Predmet natječaja

Sredstva su namijenjena za:

obrazovanje u 2018. i 2019. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova.

Objavljeni natječaj

Skip to content