Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

Rok za prijavu

31 listopada, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Otvoren javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Predmet natječaja

Sredstva su namijenjena za:

obrazovanje u 2018. i 2019. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova.

Objavljeni natječaj

Skip to content