Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge.

Rok za prijavu

17 travnja, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2019. godini

Predmet natječaja

Prijedlog za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti (prihvatljivi prijavitelji):
• udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17) koje su se svojim
statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta
• udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za
usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Svaka udruga na Poziv može podnijeti najviše tri prijedloga (aktivnosti) za financiranje/sufinanciranje. Ukoliko udruga podnosi više od jednog prijedloga (aktivnosti), svaki prijedlog mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu. Na poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje će se provoditi zaključno sa 17. travnjem 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content