Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

1 srpnja, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Prijave za nagradu „Destinacije održivog kulturnog turizma“

Predmet natječaja

Zajedničke nagrade otvorene su svim turističkim destinacijama diljem Europe, nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, turističkim odborima i udrugama, organizacijama za upravljanje destinacijama, muzejima, interpretacijskim centrima, festivalima i kulturnim NG Os.

Nagrade se dodjeljuju za postignuća kulturnih turističkih destinacija koja su dala značajne rezultate vezane uz poboljšanje doživljaja posjetitelja uz poštivanje tradicije i uključivanje lokalnih zajednica.
Ovogodišnje izdanje nagrade održava se pod temom „Kultura i baština za odgovorni, inovativni i održivi turizam“, a uključuje sljedeće kategorije:

• Nematerijalna kulturna baština
• Interpretacija baštine
• Inovacije i digitalizacija u razvoju i promociji kulturnog turizma
• Transnacionalni tematski proizvodi za turizam (uključujući kulturne rute)
• Kulinarsko naslijeđe, vino, hrana i gastronomski turizam
• Doprinosi kulturnih i kreativnih industrija kulturnom i kreativnom turizmu
• Aktivnosti tijekom „Europske godine kulturne baštine 2018.“ te inicijative „Turizam i baština“.

Dobitnici nagrada bit će priznati kao primjeri izvrsnosti koji potiču druge turističke destinacije te daljnji razvoj održivih i odgovornih inicijativa za kulturni turizam. Proglašenje najboljih održat će se na svečanoj dodjeli nagrada na 12. Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam u Europi, od 24. do 26. listopada 2019. godine u Granadi, Španjolska.

Objavljeni natječaj

Skip to content