Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

1 srpnja, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Prijave za nagradu „Destinacije održivog kulturnog turizma“

Predmet natječaja

Zajedničke nagrade otvorene su svim turističkim destinacijama diljem Europe, nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, turističkim odborima i udrugama, organizacijama za upravljanje destinacijama, muzejima, interpretacijskim centrima, festivalima i kulturnim NG Os.

Nagrade se dodjeljuju za postignuća kulturnih turističkih destinacija koja su dala značajne rezultate vezane uz poboljšanje doživljaja posjetitelja uz poštivanje tradicije i uključivanje lokalnih zajednica.
Ovogodišnje izdanje nagrade održava se pod temom „Kultura i baština za odgovorni, inovativni i održivi turizam“, a uključuje sljedeće kategorije:

• Nematerijalna kulturna baština
• Interpretacija baštine
• Inovacije i digitalizacija u razvoju i promociji kulturnog turizma
• Transnacionalni tematski proizvodi za turizam (uključujući kulturne rute)
• Kulinarsko naslijeđe, vino, hrana i gastronomski turizam
• Doprinosi kulturnih i kreativnih industrija kulturnom i kreativnom turizmu
• Aktivnosti tijekom „Europske godine kulturne baštine 2018.“ te inicijative „Turizam i baština“.

Dobitnici nagrada bit će priznati kao primjeri izvrsnosti koji potiču druge turističke destinacije te daljnji razvoj održivih i odgovornih inicijativa za kulturni turizam. Proglašenje najboljih održat će se na svečanoj dodjeli nagrada na 12. Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam u Europi, od 24. do 26. listopada 2019. godine u Granadi, Španjolska.

Objavljeni natječaj

Skip to content