Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mala, srednja i velika trgovačka društva

Rok za prijavu

2 rujna, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za program EUREKA u 2019.

Predmet natječaja

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja:

imaju manje od 250 zaposlenih
imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a
imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a
odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa).

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.
Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

Objavljeni natječaj

Skip to content