Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruga odnosno neprofitna organizacija.

Rok za prijavu

8 travnja, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2019. godinu

Predmet natječaja

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga odnosno neprofitna organizacija koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:
• upisana je u Registar udruga i/ili drugi odgovarajući registar i djeluje u Republici Hrvatskoj (zaključno s danom objave Poziva) najmanje jednu godinu i to u prioritetnom području ovog Poziva na koje se prijavljuje, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu/osnivačkom dokumentu;
• upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
• za prioritetna područja 1. i 2. prijavitelj može biti samo udruga (upisana u Registar udruga), a za prioritetno područje 3. prijavitelj može biti ili udruga upisana u Registar udruga ili neprofitna organizacija upisana u drugi odgovarajući registar i obavezno u Registar neprofitnih organizacija.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu projektima kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u skladu sa sljedećim prioritetnim područjima:

  1. Projekti usmjereni unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti
  2. Projekti usmjereni zaštiti prava starijih osoba: 2a. Informiranje i pravna pomoć starijim osobama vezano za ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju putem medijske kampanje na nacionalnoj razini
    2b. Osvješćivanje javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama putem medijske kampanje na nacionalnoj razini
  3. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici – usluga prijevoza kojim se omogućava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika – starijih osoba kojima su usluge prijevoza nedostupne ili teško dostupne.

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano 7.500.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content