Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

11 ožujka, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Predmet natječaja

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u :
➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave
➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Objavljeni natječaj

Skip to content