Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Za dodjelu potpora kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Rok za prijavu

13 ožujka, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini

Predmet natječaja

Predmet sufinanciranja su:

 • Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
 • izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući
  oznaku EuroVelo rute;
 • uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za
  popravak bicikla duž cikloturističkih ruta;
 • izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
 • postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima
  (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta
  (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na
  glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na
  udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
 • uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart
  odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa,
  postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o
  lokalitetu/destinaciji i sl.).

Objavljeni natječaj

Skip to content