Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Za dodjelu potpora kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Rok za prijavu

13 ožujka, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini

Predmet natječaja

Predmet sufinanciranja su:

 • Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
 • izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući
  oznaku EuroVelo rute;
 • uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za
  popravak bicikla duž cikloturističkih ruta;
 • izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
 • postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima
  (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta
  (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na
  glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na
  udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
 • uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart
  odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa,
  postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o
  lokalitetu/destinaciji i sl.).

Objavljeni natječaj

Skip to content