Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Rok za prijavu

31 ožujka, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen osmi natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

Predmet natječaja

Korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti prilikom podnošenja zahtjeva za potporu propisane Pravilnikom i ovim Natječajem:
a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika na temelju Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18)
b) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
c) ne smije poduzeti mjere koje imaju za posljedicu umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)
d) mora izvršiti povrat zatraženih sredstava ili biti u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni
e) ne smije prihvatljive i sufinancirane troškove sufinancirati iz drugih izvora javne potpore
f) mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 35.000.000,00 kuna, uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Do sada je kroz prijašnje natječaje za ovu operaciju ugovoreno gotovo 32 milijuna kuna za 243 korisnika.

Objavljeni natječaj

Skip to content