Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Rok za prijavu

31 ožujka, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen osmi natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

Predmet natječaja

Korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti prilikom podnošenja zahtjeva za potporu propisane Pravilnikom i ovim Natječajem:
a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika na temelju Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18)
b) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
c) ne smije poduzeti mjere koje imaju za posljedicu umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)
d) mora izvršiti povrat zatraženih sredstava ili biti u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni
e) ne smije prihvatljive i sufinancirane troškove sufinancirati iz drugih izvora javne potpore
f) mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 35.000.000,00 kuna, uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Do sada je kroz prijašnje natječaje za ovu operaciju ugovoreno gotovo 32 milijuna kuna za 243 korisnika.

Objavljeni natječaj

Skip to content