Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

– stručne organizacije uključene u sektor vina – organizacije proizvođača vina – udruženja organizacija proizvođača vina – privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača – sektorske organizacije uključene u sektor vina i – javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

Rok za prijavu

28 veljače, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Vinske omotnice

Predmet natječaja

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Informiranje u okviru provedbe Nacionalnog
programa, određeni su člankom 4. Pravilnika. Korisnici sredstava za mjeru Informiranje u
sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti:
– stručne organizacije uključene u sektor vina
– organizacije proizvođača vina
– udruženja organizacija proizvođača vina
– privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
– sektorske organizacije uključene u sektor vina i
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika
Državnog proračuna.

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova unutar čega se udio od 50%
od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno
prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Objavljeni natječaj

Skip to content