Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG).

Rok za prijavu

1 ožujka, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljemPrograma konkurentnost turističkog gospodarstva

Predmet natječaja

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog
gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:

Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata:
A1-Hotela, A2-Kampova, A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4-ugostiteljskih objekata na
Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma

Mjera C – dostupnost i sigurnost

Mjera D – prepoznatljivost

Objavljeni natječaj

Skip to content