Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Neprofitne organizacije, Organizacije civilnog društva, Jedinice lokalne samouprave, Jedinice regionalne (područne) samouprave, Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, Fizičke osobe, Gospodarski subjekti, Javna visoka učilišta, Javna znanstvena organizacija, Lokalna akcijska grupa (LAG),Sveučilište, Visoka učilišta, Znanstveni instituti.

Rok za prijavu

21 studenoga, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu

Predmet natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Pozivu iznosi 250.000,00 kuna.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 5.000,00 kuna (uključujući PDV), a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna (uključujući PDV). U jednoj prijavi može biti prijavljena samo jedna prihvatljiva aktivnost, a jedan prijavitelj može tijekom trajanja Poziva prijaviti najviše pet prijava.

Prihvatljive aktivnosti su: a) događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl. b) istraživanja/analize/studije, c) promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d), d) studijska putovanja u vezi provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Zajedničke poljoprivredne politike odnosno ispunjavanja ciljeva.

Objavljeni natječaj

Skip to content