Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen VII. natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „ Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Predmet natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za: štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine, štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu, štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine, štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 35.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Objavljeni natječaj

Skip to content