Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 država članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU.

Rok za prijavu

11 prosinca, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.

Predmet natječaja

Sudjelovati u projektu (kao vodeći partner odnosno nositelj projekta i/ili suorganizator) mogu sve pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 država članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU.

Pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn, Island), države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Srbija) te države članice Europske politike susjedstva (Tunis, Moldava, Ukrajina, Gruzija).

SVRHA POZIVA:
Osnažiti kapacitete Europskih sektora kulture i kreativnosti za međunarodnu suradnju i djelovanje. Pridonijeti razvoju publike uključivanjem u nove i inovativne načine rada s publikom. Poboljšati pristup kulturnim i kreativnim radovima diljem Europe i šire i to s naglaskom na populaciju djece, mladih, osobe s invaliditetom i ostale manje zastupljene skupine ljudi.

MANJI PROJEKTI SURADNJE:
potpora u iznosu od 200.000,00 eura odnosno najviše 60% ukupne vrijednosti projekta
najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje članice programa (jedna u svojstvu vodećeg partnera i najmanje dvije organizacije u svojstvu suorganizatora)
Pojedini projekt može trajati najviše 48 mjeseci.

VEĆI PROJEKTI SURADNJE:
potpora u iznosu od 2.000.000,00 eura odnosno najviše 50% ukupne vrijednosti projekta najmanje šest organizacije iz šest različitih država članica Programa
Pojedini projekt može trajati najviše 48 mjeseci.

Objavljeni natječaj

Skip to content