Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju: • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun) • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

15 prosinca, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

Predmet natječaja

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova.
Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 200.000.000,00 kuna.
• minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna
• maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 10.000.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content