Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije.

Rok za prijavu

29 kolovoza, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Potprogram “Klimatske aktivnosti” – javni poziv za nacionalno sufinanciranje

Predmet natječaja

Odabrani projekti kroz Program LIFE sufinanciraju se u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2018. godini. Projekti koji se prijavljuju na potprogram “Klimatske aktivnosti” ovim pozivom mogu ostvariti nacionalno sufinanciranje Hrvatskih voda.
Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte koji doprinose dostizanju ciljeva vodnih politika

Objavljeni natječaj

Skip to content