Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Rok za prijavu

12 listopada, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“

Predmet natječaja

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za:
a) vodoopskrbu
b) odvodnju i/ili
c) pročišćavanje otpadnih voda.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Objavljeni natječaj

Skip to content