Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Rok za prijavu

12 listopada, 2018
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen natječaj „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“

Predmet natječaja

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za:
a) vodoopskrbu
b) odvodnju i/ili
c) pročišćavanje otpadnih voda.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Objavljeni natječaj

Skip to content