Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Rok za prijavu

31 listopada, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen II. natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

Predmet natječaja

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.
U okviru tipa operacije 8.6.2 najniža vrijednost potpore je 10.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 1.000.000 eura.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Objavljeni natječaj

Skip to content