Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su: a) šumoposjednici b) udruge šumoposjednika i c) obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Rok za prijavu

31 listopada, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen II. natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Predmet natječaja

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi troškovi se odnose na kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnog proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.
U okviru tipa operacije 8.6.1 najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 700.000 eura.

Intenzitet potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Objavljeni natječaj

Skip to content