Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su: a) šumoposjednici b) udruge šumoposjednika i c) obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Rok za prijavu

31 listopada, 2018
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen II. natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Predmet natječaja

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi troškovi se odnose na kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnog proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.
U okviru tipa operacije 8.6.1 najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 700.000 eura.

Intenzitet potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Objavljeni natječaj

Skip to content