Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi unutar Programa.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2018
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«

Predmet natječaja

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, troškovi izrade dokumentacije u svrhu pripreme projekta suradnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 3.600.000,00 HRK. Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova pripreme projekta suradnje.

Objavljeni natječaj

Skip to content