Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su odobreni LAG-ovi za programsko razdoblje 2014. – 2020. i lokalna, javno-privatna partnerstva koja provode neki oblik lokalne razvojne strategije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content