Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su odobreni LAG-ovi za programsko razdoblje 2014. – 2020. i lokalna, javno-privatna partnerstva koja provode neki oblik lokalne razvojne strategije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2018
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«

Predmet natječaja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natječaju iznosi 18.000.000,00 HRK.

Najviši iznos potpore po projektu suradnje su ukupna dodijeljena sredstva za provedbu Podmjere 19.3. iz Ugovora, ali najviše 100.000 eura u protuvrijednosti hrvatskih kuna prema tečaju Europske komisije.

Objavljeni natječaj