Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizike osobe (obrtnici)

Rok za prijavu

31 prosinca, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda

Predmet natječaja

Pravo na sredstva Fonda na ovom Javnom pozivu mogu ostvariti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizike osobe (obrtnici) pod određenim uvjetima.

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetsko učinkovitih vozila. Sredstva Fonda sukladno javnom pozivu dodjeljuju se putem pomoći i subvencija. Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdani troškova, odnosno najviše 400.00,00 po korisniku.

Ukupan iznos raspoloživi sredstava je 13.000.00,00 kuna maksimalno je moguće dodjeliti 4.800.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content