Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Rok za prijavu

31 listopada, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

VI. natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „ Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Predmet natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku nije ograničen.

Objavljeni natječaj

Skip to content