Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (u daljnjem tekstu: Ugovor) te udovoljavaju kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

Rok za prijavu

1 siječnja, 1970
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija«

Predmet natječaja

Svrha Natječaja je isplata potpore za provedbu aktivnosti tekućih troškova i animacije.
Iznos potpore po korisniku utvrđen je Ugovorom i Odlukom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Objavljeni natječaj

Skip to content