Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Rok za prijavu

21 rujna, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Predmet natječaja

Objavljeni natječaj

Skip to content