Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su: a) jedinice lokalne samouprave b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Program).

Rok za prijavu

14 rujna, 2018
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen natječaj podmjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Predmet natječaja

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.000.000.000,00 HRK, od čega:

  • 500.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora dječjih vrtića
  • 50.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora zajedničkih vatrogasnih domova
  • 450.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora lokalne infrastrukture

Objavljeni natječaj

Skip to content