Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj: pravne osobe: – organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti- ustanova upisana u registar športske djelatnosti- osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja- srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja – sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja – ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici registrirane u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen trajni Poziv “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”

Predmet natječaja

Objavljen trajni Poziv ukupne vrijednosti 50.000.000,00 Ukupna Bespovratna sredstva 100 %
Komponenta 1 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni te Komponenta 2 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Objavljeni natječaj

Skip to content