Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: Neprofitne organizacije i Organizacije civilnog društva

Rok za prijavu

31 prosinca, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen poziv za razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

Predmet natječaja

Otvoreni trajni Poziv ukupne vrijednosti 155.000.000,00 kn bit će dodana vrijednost nacionalnom programu, putem kojeg se usluga osobne asistencije osigurava većem broju korisnika, a ciljana skupina, za razliku od nacionalnih programa, uključuje i osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Također, proširuje se obuhvat te osigurava kontinuitet pružanja usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe te usluga videćeg pratitelja za slijepe osobe. Uz navedeno, s obzirom da će se u provedbu uključiti veći broj organizacija civilnog društva, povećat će se i dostupnost usluga osobne asistencije.

Projektne aktivnosti pridonose razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječavaju institucionalizaciju korisnika usluge te promiču pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

U ovom pozivu na dostavu projektnih prijedloga PT osigurava Korisnicima isplatu predujma u iznosu od najviše 40% ukupno ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava.

Objavljeni natječaj

Skip to content