Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici) registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31).

Rok za prijavu

15 lipnja, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja

Predmet natječaja

Objavljeni natječaj

Skip to content