Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske na čijem području postoji minski sumnjiva poljoprivredna površina.

Rok za prijavu

13 travnja, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ – provedba tipa operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“

Predmet natječaja

Cilj natječaja je dodjela potpore sa ciljem obnove potencijala poljoprivredne proizvodnje na minski sumnjivim područjima.

Prihvatljive aktivnosti:

  • troškovi razminiranja poljoprivrednih površina koji moraju biti iskazani u jediničnoj cijeni po metru kvadratnom;
    – opći troškovi koji se odnose na označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije;
    – opći troškovi koji se odnose na angažiranje vanjskih stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije i provedbu projekta do najviše 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti;
    – porez na dodanu vrijednost, pod uvjetom da je nepovratan za korisnika u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 104.000.000,00 HRK.
    Intenzitet potpore je100%.

Objavljeni natječaj

Skip to content