Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Rok za prijavu

30 studenoga, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini.

Predmet natječaja

Korisnici sredstava potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Požeško-slavonske županije, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište na području Požeško-slavonske županije.

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije u 2018. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:mjera 1: Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta; mjera 1a) Potpora za uzgoj rasplodnog podmlatka za povećanje matičnog stada mjera 2: Program edukacije, stručnog osposobljavanja i seminara poljoprivrednika; mjera 3: Kamata na poljoprivredne kredite; mjera 4: Specifični program razvoja poljoprivrede; mjera 5:Sudjelovanje na sajmovima, mjera 6; Umjetno osjemenjivanje goveda.

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju najkasnije do 30. studenog 2018. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content