Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su: •jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; •pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; •ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

1 siječnja, 1970
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Program potpora male vrijednosti iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Predmet natječaja

De minimis sredstva iz sredstava Fonda mogu se dodijeliti kao dopuna financiranju EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, te se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava.

Ukupan iznos potpora iznosi 110.000.000,00 kuna.
Iznos de minimis potpore koja se može dodijeliti jednom korisniku ne može premašiti 200.000,00 eura.
Najniža vrijednost potpore ne može biti niža od 50.000,00 kn.

De minimis potpore mogu se zbrajati s drugim potporama male vrijednosti do iznosa kako je to predviđeno u članku 10 Programa.

De minimis potpora dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava Fonda.

Objavljeni natječaj

Skip to content