Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i područje provedbe su: – jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim područja JLS-a s otoka; -jedinice lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka; -jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka); – jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka).

Rok za prijavu

30 ožujka, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvorni Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata kroz Program podrške regionalnom razvoju

Predmet natječaja

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i područje provedbe su:

 • jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim područja JLS-a s otoka;
  -jedinice lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka;
  -jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka);
 • jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka).
  Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.
  Ovim godišnjim programom Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.
  Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 20.000.000,00 kuna. Prema Pozivu za iskaz interesa podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva. Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna uključujući PDV. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.
 • Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi za:
 • jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (osim JLS sa statusom BPP) 50%;
 • jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (sa statusom BPP) 75%;
 • jedinice područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine (područje provedbe JLS V. i VI. skupine) 50%;
 • jedinice područne (regionalne) samouprave III. skupine (područje provedbe JLS I. – VI. skupine) 50%;

Objavljeni natječaj

Skip to content