Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave.

Rok za prijavu

28 ožujka, 2018
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini

Predmet natječaja

Prihvatljivi podnositelji su jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su:• izrada projektne dokumentacije; • radovi na sanaciji klizišta.

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta iznosi maksimalno do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte.

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinac 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta

Objavljeni natječaj

Skip to content