Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

28 ožujka, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini

Predmet natječaja

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:• izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;• izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;• nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Sufinanciranja Ministarstva: najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna (slovima: četiristopedesettisućakuna) s PDV-om.

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti Prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), pa tako može biti maksimalno do:
• 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
• 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
• 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
• 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
• 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
• 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine

Objavljeni natječaj

Skip to content