Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

30 rujna, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini

Predmet natječaja

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te se pozivaju na dostavu zahtjeva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

Prihvatljive aktivnosti su izrada sljedećih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna :• prostorni plan županije / Grada Zagreba;
• prostorni plan uređenja grada / općine;• generalni urbanistički plan;• urbanistički plan uređenja;• detaljni plan uređenja.

Udio Ministarstva u sufinanciranju izrade prostornog plana može biti maksimalno do 50% ukupnih ugovorom o izradi prostornog plana preuzetih financijskih obveza podnositelja zahtjeva.

Objavljeni natječaj

Skip to content