Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave.

Rok za prijavu

22 ožujka, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini

Predmet natječaja

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića. Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri Prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje Programa iznosi 67.500.000,00 kuna.

Jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 2.000.000,00 kuna. Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content